Deze leeromgeving is uitsluitend bestemd voor de edities 2020-2021 van onze fiscale studieboeken of 3e druk van de studieboeken administratie. De leeromgevingen bij de laatste edities van de studieboeken (2021-2022 en 4e druk) vindt u op www.lerenmetconvoy.nl

Examentraining MBA Kostencalculatie

Welkom bij de online examentraining voor de studie MBA Kostencalculatie. Deze afsluitende training sluit naadloos aan bij de theorie zoals die behandeld wordt in de studieboeken voor MBA Kostencalculatie. Studenten die deze training gebruiken toetsen hier hun kennis van de bestudeerde examenstof, ter voorbereiding op het examen.

 

Uitleg per toetsterm
In deze examentraining wordt de volledige theoriestof nogmaals gepresenteerd op basis van de toetstermen van de Associatie voor Examinering. Per toetsterm krijgt de student eerst een uitleg waarna de student een oefenvraag over deze toetsterm kan maken. Een fantastische samenvatting van de complete examenstof en een prima voorbereiding voor het examen!

Oefenexamens
En om u helemaal goed voor te bereiden op het examen bevat deze examentraining zes (!) oefenexamens. Deze oefenexamens zijn qua opzet identiek aan de examens van de Associatie. En net als het echte examen maakt u deze oefenexamens online. Een betere voorbereiding op het examen kunt u zich niet wensen!

Ook in onze webshop